•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Aizawa Minami là một ông chủ rất có năng lực trong một chuyến công tác với một nhân viên kém năng lực. Anh ấy ngạc nhiên khi biết mình sẽ ở chung phòng với cô ấy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi cô ấy đánh anh ấy bằng một câu hỏi: “Anh không thể làm việc, vậy ít nhất phải chứng minh anh là đàn ông”.
     Liên kết nhanh: vlxx.wiki/2146  vlxx.wiki/code/IPX-649 
     Mã phim: IPX-649 
     Diễn viên: Aizawa Minami